Lär dig kroppsspråket

Det allra första språket vi människor lär oss att använda är det som talas med kroppen. Utan ord använder vi istället våra ögon, ansiktsrörelser och så småningom gester för att kommunicera med vår omgivning. Och det här gör vi från sekunden vi föds.

Forskningen har visat att små, veckogamla bebisar vrider sig mot mamman, väljer hennes röst, föredrar färgen rött, och börjar härma ansiktsuttrycken hos dem som är närmast. Sen går det undan. Fort som sjutton börjar vi fokusera blicken, skrynkla ihop ansiktet för att uttrycka ogillande och andas lugnt när vi trivs. Och sen kommer leendet, den första tydliga responsen på mänsklig kärlek och närhet. Varenda förälder jublar, skrattar och gråter av glädje – och ler tillbaka så att det krampar i kinderna.

Så här fortsätter det genom livet. Du vet till exempel, utan att han eller hon behöver säga ett enda ord, att din partner är sur när du kommer in genom dörren hemma. Du vet också nästan omedelbart att någonting allvarligt har hänt när du kliver in på jobbmötet, utan att någon har sagt något. Det är ingen övernaturlig varseblivning, utan en naturlig följd av att du har lärt dig att blixtsnabbt tolka dina medmänniskors kroppsspråk.

Inte VAD, utan HUR du säger saker
Amerikansk forskning inom kroppsspråk har fastställt att mellan 60-90% av det du kommunicerar kommer från kroppen. Det spelar inte så stor roll vad du säger, om kroppen signalerar något annat. HUR du säger saker är därmed minst lika viktigt som VAD du säger.

Bakom varje missförstånd, i varje relationsproblem och i varje uppbruten diskussion eller kraschad förhandlingsomgång finns en mängd små kroppsspråkssignaler som har tolkats, och ofta omedvetet fått företräde framför vad som faktiskt har sagts. Mer än hälften av det vi kommunicerar eller sänder ut är inte vad som kommer ut ur vår mun, utan snarare det irriterande tappet från en penna, en vippande fot, uppspärrade ögonbryn, en spänd mun eller kropp, kalla ögon eller en undvikande blick. Och det är de signalerna vi människor tror och reagerar mest på.

Stora möjligheter till bättre kommunikation
I varje social situation finns möjlighet till ökad insikt. Det går att förstå dig själv och andra mycket bättre – utan att du för den skull ska börja haka upp dig helt genom att bara tänka på hur du beter dig. Att förstå och kunna hantera ditt eget och andras kroppsspråk handlar om att börja ta tillvara en enorm källa av kunskap, och det ger dig möjlighet att kommunicera och interagera mycket bättre med andra människor.

Börja med att se dig omkring och stäng av pratet. Det allra enklaste sättet är att börja med tv:n. Stäng av ljudet och titta bara på interaktionen mellan människorna. Då får du syn på det som annars överröstas av prat, musik och andra ljud.

Läs mer eller kontakta mig
Om du vill veta mer om vad jag kan erbjuda dig och din organisation, är du välkommen att kika närmare på mina föreläsningar och workshops eller kontakta mig.