Föreläsning: Interaktivt kroppsspråk

Är det sant att korsade armar betyder att man är låst och svårtillgänglig? Ljuger man om man tar sig i ansiktet när man pratar? Är det sant att små barn inte förstår ironi? Och varför blir man så irriterad på försäljare?

Visste du att upp till 90 procent av upplevelsen av ett möte kommer från kropparna som deltar? Era blickar, er kroppslutning, avståndet mellan er och hur era röster låter är det som ger varje möte sin betydelse. Tänk dig att du säger något så enkelt som ”Ja, okej”, men så provar du att låta glad eller arg, tittar upp eller ner i knät, lutar dig framåt eller bakåt – allt detta ändrar betydelsen enormt på den enkla kommentaren. Förmågan att hantera och tolka kroppsspråk är omedveten och vi tar den för given. Men det finns mycket att vinna på att förstå hur det här outtalade språket fungerar.

I den här föreläsningen får du insikt i vad våra kroppar egentligen säger. Jag kommer att visa, genom min forskningsbaserade kunskap, hur våra kroppar påverkar varje förhandling, varje försäljningssituation, ja faktiskt varje mellanmänsklig interaktion under all vår vakna tid.

Du kommer att få lära dig mer om hela bredden av kroppsspråkliga fenomen. Allt ifrån ögonrörelser till placering av kontorsstolar, eller från formering av grupper till omedvetna luktsignaler. Du kommer även att få med dig ett par användbara analysverktyg för att förstå dig själv, dina medmänniskor och din verksamhet bättre.

Tillbaka till Föreläsningar & workshops