Föreläsningar & workshops

I mina föreläsningar och workshops får du nya insikter om dig själv och andra. Du får också verktyg och tips för att utvecklas och nå en varaktig förändring och förbättring. I mer än tio års tid har jag med integritet, värme och humor lotsat mina deltagare till ökad trivsel, arbetsglädje, förståelse och acceptans – i både privatlivet och yrkeslivet.

Ofta är det klarsynta arbetsgivare som ber om min hjälp. Antingen för att lösa upp en infekterad stämning eller konflikt på arbetsplatsen, eller för att de inser att det jag erbjuder är ett effektivt sätt att utveckla och stärka den egna organisationen.

Nedan hittar du mina olika erbjudanden. Kontakta mig gärna för mer information.

Kroppsspråk

 • Introduktion kroppsspråk
  Föreläsning på en timme där ni får lära känna den tysta kommunikationens spektrum, och får insikt i hur stor roll den spelar i er vardag – både som individer och organisation.
 • Interaktivt kroppsspråk
  En tre timmar lång kurs inklusive paus, som ger en bred insikt i varför vår tysta kommunikation är viktig och hur den påverkar er verksamhet. Det är mycket kunskap, men också en hel del övningar, skratt och insikter som ni kan börja använda direkt.
  Läs mer om föreläsningen

Härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker

 • Att leva, deltaga och leda – utan att härska
  Storföreläsning med obegränsat antal deltagare som tar cirka 2-3 timmar.
 • Att leva, deltaga och leda – utan att härska (med efterföljande diskussion) 
  Storföreläsning på 2-3 timmar som efter någon/några veckor följs upp med ett diskussionsseminarium i mindre grupper där ni får diskutera vad ni lärt er och applicera det på er vardag. Era egna exempel bearbetas, ni lyssnar på andras erfarenheter och ni lär er att förändra destruktiva situationer till konstruktiva och bekräftande miljöer. Det här är ett mycket bra sätt att sätta en gemensam grund och införliva kunskapen i er verksamhet.
  Läs mer om föreläsningen
 • Du kan även beställa min bok Att leva utan att härska om du vill läsa mer.

Anpassade erbjudanden
Företag och organisationer har olika behov. Tillsammans ringar vi in var ni står idag och vad ni behöver. Det kanske är något av paketen ovan, eller något annat som vi enas om tillsammans.

Priser och genomförande
Kontakta mig för att få information om genomförande och priser.