De fem härskarteknikerna

Den norska sociologen Berit Ås definierade begreppet härskartekniker 1978, men fenomenet har förstås funnits mycket längre än så i vår civilisation.

De ursprungliga härskarteknikerna är fem till antalet:

  • Osynliggörande
  • Förlöjligande
  • Undanhållande av information
  • Dubbel bestraffning
  • Påförande av skuld och skam

Under senare år har Berit Ås definierat ytterligare två härskartekniker:

  • Objektifiering
  • Hot om våld.

Läs gärna mer om Berit Ås och hennes forskning. Eller låt mig berätta. Jag har arbetat mycket med de fem första härskarteknikerna och ägnat de senaste åren åt att studera de två nya.

Tillbaka till Att leva utan att härska