Att leva utan att härska

Begreppet härskartekniker myntades av den norska sociologen Berit Ås 1978, men fenomenet har förstås funnits sedan urminnes tider. Jag har själv studerat härskarteknikerna i över tio år och 2012 kom boken Att leva utan att härska, där jag sammanfattar mina slutsatser och metoder för att motverka och utrota härskarteknikerna och deras skadliga inverkan på människor.

Härskartekniker finns överallt, men var tydligare förr
Bara ett snabbt nedslag på en svensk skola för 60-70 år sedan skulle ge oss en mängd exempel på kollektiva bestraffningar, manschauvinistisk jargong och lärare som skällde ut och skuldbelade elever inför resten av klassen – eller förlöjligade dem som inte kunde svara. Då var den gängse uppfattningen att den typen av härskartekniker var en nödvändig del i vuxnas ledarskap och barns uppfostran.

Idag vet de flesta av oss betydligt bättre. Härskartekniker är inte längre en självklar del av skolgången eller barnuppfostran. Samma sak med relationen mellan man och hustru, eller mellan chef och medarbetare. Men det betyder tyvärr inte att härskarteknikerna har försvunnit. De finns lite varstans i våra liv, men är kanske inte lika tydliga längre. Tyvärr är de fortfarande lika kraftfulla och skadliga, och idag kan ofta det subtila användandet av härskartekniker vara svårare att hantera och bemöta än det uppenbara.

När jag själv upptäckte härskarteknikerna
Precis som alla andra har jag förstås råkat ut för härskartekniker vid olika tillfällen i mitt liv. Men första gången jag hörde talas om dem som fenomen var 2003, när jag var doktorand i pedagogik på Stockholms universitet. Universitetet hade upptäckt att fler kvinnliga än manliga doktorander blev långtidssjukskrivna under sin doktorandtid, och sammankallade därför alla kvinnliga doktorander för att diskutera situationen. I samband med detta diskuterades också hur skadliga härskartekniker och sociala kränkningar förekom i vår arbetsmiljö. Det var ett ögonöppnande möte för mig och många andra. Vi diskuterade i grupper och upptäckte tillsammans hur ofta härskartekniker faktiskt förekom i vår vardag.

Fem av oss fastnade ordentligt för ämnet och fortsatte att träffas regelbundet efter stormötet. Vi tyckte inte alltid lika om allt, men gemensamt var att vi alla ville hitta konstruktiva sätt att bemöta härskartekniker, för att minska deras skadliga inverkan på människor. Vi kom fram till fem Motstrategier, en för varje härskarteknik, som bemöter och säger ifrån när någon kränker en annan människa. Eftersom vi inte bara ville bemöta, utan helst utrota, härskarteknikerna, skapade vi också fem Bekräftartekniker. Dessa tekniker byter ut det negativa härskarbeteendet mot något positivt och framåtsyftande, och fungerar som en vaccination mot härskartekniker.

Artiklar, böcker och verktyg
Vårt arbete resulterade i en uppmärksammad artikel som publicerades 2004. Därefter har jag fortsatt att fördjupa mig i härskartekniker och hur vi bäst kan bemöta och motverka dem. Jag har utvecklat användbara verktyg och metoder, och även skrivit boken Att leva utan att härska.

Genom åren har jag hjälpt ett stort antal företag och organisationer till en bättre psykosocial arbetsmiljö. Det har jag gjort genom att ge människorna där kunskap om härskartekniker, förmågan att identifiera dem, verktygen att bemöta dem och metoderna för att tillsammans skapa en miljö där härskartekniker inte kan frodas.

Läs mer eller kontakta mig
Om du vill veta mer om vad jag kan erbjuda dig och din organisation, är du välkommen att kika närmare på mina föreläsningar och workshops eller kontakta mig.