Föreläsning: Att leva, deltaga och leda – utan att härska

Alla har vi någon gång utsatts för eller använt oss av härskartekniker. Även på en fungerande arbetsplats kan det ofta förekomma negativa sociala beteendemönster som leder till ett avsevärt försämrat arbetsklimat. Och det är ju ingen nyhet att ett dåligt arbetsklimat leder till både sämre trivsel och lägre produktivitet.

Tillsammans med fyra andra forskare har jag ingående studerat härskartekniker och arbetat fram strategier för att bemöta och bemästra dessa destruktiva inlärda sociala mönster. Vi definierade och formade två nya begrepp:

  • Motstrategier för att bemöta härskarteknikerna.
  • Bekräftartekniker är positiva och konstruktiva beteenden som är raka motsatsen till härskartekniker. De leder till ett bättre ledarskap och medarbetarskap, och skapar en miljö där härskartekniker inte längre fungerar.

En inlärningsmetod i tre steg
Syftet med föreläsningen är att förbättra den sociala arbetsmiljön. Detta uppnås i tre steg. Först beskriver och visar jag hur nedsättande och kränkande situationer låter, ser ut och upplevs. Ofta är det kusligt välbekant. Vi diskuterar också hur lätt det är att själv, medvetet eller omedvetet, utöva härskartekniker, och vilka följder det får.

Nästa steg är att gå igenom och förstå betydelsen av motstrategierna, som används för att bemöta nedsättande eller kränkande sociala uttryck. Det är viktigt att du lär dig att bemöta kränkningar på ett sådant sätt att du själv behåller din kraft, undviker att bli ett offer och låter bli att själv kränka tillbaka.

Sista steget är att lära sig föregå med gott exempel. Bekräftarteknikerna är kraftfulla verktyg för att snabbt förändra och förbättra sociala mönster. Genom att veta hur vi ska göra och vad vi ska säga för att lyfta fram och stärka alla individer, kan vi ändra den sociala miljön i grunden, så att alla medarbetare kan ägna sin kraft och energi åt det de var där för att göra från början. Resultatet blir ökad trivsel och produktivitet, och en mer positiv gemenskap.

Tillbaka till Föreläsningar & workshops